بسم الله الرحمن الرحیم

       (اوصيكم بتقوي الله و نظم امركم) علی (ع)     
    شمارا به تقواي الهي و نظم در کارهايتان توصيه مي کنم  

قوانین و مقررات سایت

(قرارداد فروش سه جانبه تضمین شده)

 

ماده 1 ) موضوع توافقنامه : عرضه و فروش انواع تورهای شرکت ها و دفاتر خدمات گردشگری یا زیارتی دارای پروانه فعالیت و تضمین اجرای خدمات گردشگری و زیارتی ، عرضه شده در سایت okshod .com  .
 
ماده 2 ) : طرفین توافقنامه 
الف ) شرکت تفریحات پنج قاره به عنوان مالک و صاحب امتیاز سایت okshod .com  ، ضامن ارائه  کلیه خدمات گردشگری و زیارتی عرضه شده در این سایت می باشد ، و اختصارا در این توافقنامه (( ضامن )) یا مدیریت سایت نامیده می شود . 

ب ) شرکت یا دفتر خدمات گردشگری یا زیارتی ، که اقدام به عرضه و فروش انواع خدمات گردشگری یا زیارتی در سایت   okshod.com  نموده است ، که به عنوان مضمون عنه این توافقنامه ، اختصارا (( آژانس )) نامیده میشود 
ج ) شخص حقیقی که اقدام به ثبت عضویت خود یا خرید انواع خدمات گردشگری یا زیارتی از سایت okshod.com می نماید ، که مضمون له این قرارداد بوده و اختصارا در این قرارداد (( مسافر )) نامیده می شود .
 
ماده 3 ) محل تنظیم این توافقنامه تهران ، خیابان مدنی ، جنب ایستگاه مترو فدک ، مجتمع تجاری اداری پالمیرا ، طبقه سوم واحد326 می باشد .
 
ماده 4 ) مدت اعتبار این توافقنامه :
برای ضامن از تاریخ شروع فعالیت سایت تا تاریخ خاتمه فعالیت سایت می باشد .
برای آژانس از تاریخ عضویت در سایت تا تاریخ خاتمه فعالیت یا لغو عضویت  در سایت می باشد .
برای مسافر عضو سایت از تاریخ ثبت عضویت در سایت تا تاریخ خاتمه یا لغو عضویت در سایت می باشد .
برای مسافر غیر عضو: از تاریخ قطعی شدن فرآیند خرید خدمات از سایت (صدور فاکتور قطعی) ، تا 7  روز .پس از پایان برگزاری خدمات خریداری شده از سایت می باشد 

ماده 5 ) آدرس طرفین توافقنامه :
آدرس پستی یا پست الکترونیک مدیریت سایت و آژانسهای فعال در سایت ، همان آدرسهائی می باشد که در این سایت درج شده است .
آدرس پستی یا پست الکترونیک خریدار عضو سایت ، یا نماینده مسافرین ، همان آدرسی می باشد که در هنگام خرید خدمات یا عضویت در سایت ، وارد شده است .
 
تبصره : هر گونه اعلام یا ابلاغ از طرف هر یک از طرفین توافقنامه ، به آدرس پستی یا آدرس پست الکترونیک طرف مقابل ،  به منزله ابلاغ رسمی به وی  تلقی خواهد شد . وطرفین موظفند به محض تغییر آدرس خود ،  نسبت به اصلاح آدرس خود در این سایت اقدام نمایند . در غیر این صورت هر اعلام و ابلاغی که به آدرس قدیم هر طرف ابلاغ گردد ، به منزله ابلاغ رسمی تلقی خواهد گردید .
 

ماده 6) مبلغ خدمات : 

6-1) مبلغ این قرارداد مبلغی است ریالی یا ارزی ، که مسافر برای هر فاکتور صادره در این سایت ، به صورت آنلاین پرداخت می نماید یا به کارگزاران تور پرداخت می نماید .

6-2) آژانس نمی تواند پس از صدور فاکتور قطعی فروش، مازاد بر مبلغی که در سایت اعلام نموده است ، مبلغ دیگری از مسافر دریافت نماید ، یا مشخصات تور را تغییر دهد . به جزء در مواردی خاص که در این توافقنامه پیش بینی شده باشد ، یا با  توافق کتبی  مسافر بوده باشد .

6-3) هزینه دریافت هرگونه خدماتی مازاد بر آنچه در برنامه و مشخصات تور در سایت درج شده است ، بر عهده مسافر می باشد . و مسافر می بایست مبلغ آنرا شخصا به کارگزار ارائه کننده خدمات پرداخت نماید.

6-4) مسئولیت تامین هزینه های ارزی تور در هنگام خرید تور خارجی از سایت  بر عهده مسافر بوده ، و در کشور مقصد ،  به مجری تور یا مدیریت هتل ( ضمن اخذ رسید ) پرداخت خواهد شد .

6-5) در فاصله زمانی اخذ فاکتور فروش خدمات از سایت تا تاریخ تحویل مدارک مسافرین به آژانس و صدور فاکتور قطعی فروش خدمات در سایت ، آژانس مجاز به تغییر نرخ خدمات خود به دلیل درج اشتباه سن مسافرین از طرف نماینده مسافرین یا نوسانات نرخ ارز یا پرواز و هتل می باشد. در این صورت فاکتور اصلاحی برای نرخ اصلاحی خدمات خریداری شده صادر میگردد و مسافر مجاز به پرداخت فاکتور اصلاحی و قطعی کردن خرید و اخذ فاکتور فروش خدمات از سایت یا لغو یکطرفه خرید خود  میباشد بدیهی است در صورت لغو خرید انجام شده مدیریت سایت موظف است ظرف مدت 48 ساعت وجوه پرداختی مسافر را عودت دهد.

6-6) مالیات و ارزش افزوده هر یک از خدمات عرضه شده در سایت و فاکتور های صادر شده در این سایت بر عهده آژانس مربوطه میباشد.


ماده 7 ) تعاریف :
 

7-1)شرایط بهره مندی از تخفیف ویژه اعضای سایت :منظور مبلغی است مضاف بر تخفیف کلی داده شده و منظور شده در قیمت هر تور میباشد که از طرف هر آژانس صرفا جهت پرداخت به نماینده مسافرین تعیین و در نظر گرفته شده است و مبلغ آن در اطلاعات هر تور درج شده است تا به ازای هر خرید قطعی و اجراء شده برای هر نفر به نماینده مسافرین پرداخت گردد . و پس از قطعی شدن هر فاکتور خرید خدمات ، و صدور فاکتور قطعی فروش از سایت و اجرای خدمات ، مشروط به عدم ثبت شکایتی در خصوص تور اجرا شده ، از مبلغ قابل پرداخت به آژانس کسر گردیده و در حساب بستانکاری نماینده مسافرین منظور میگردد و در پایان هر ماه به محض مطالبه نماینده مسافرین به حساب وی واریز خواهد شد.

7-2) سایت منظور از سایت در این توافقنامه ، یک فضای مجازی ، قابل دسترسی در شبکه اینترنت جهانی  با دامینهای okshod.com   می باشد . که در آن انواع خدمات گردشگری و زیارتی جهت فروش به مسافران و خریداران عضو یا غیر عضو سایت عرضه شده است . 

7-3)مدیریت سایت یا ضامن : منظور صاحب امتیاز سایت okshod.com ، یا همان شرکت تفریحات پنج قاره می باشد .

7-4)عضو سایت : منظور از عضو سایت در این توافقنامه ، شخصی حقیقی است که اطلاعات مورد درخواست در بخش عضویت این سایت را تکمیل نموده باشد ، و درسایت برای خود حساب کاربری با رمز عبور شخصی ایجاد کرده باشد .

7-5)ساعات کاری : منظور از ساعات کاری ،ساعات کاری آژانس کارگزار و مدیریت سایت ( ضامن ) می باشد، که محدوده آن صرفا در روزهای غیر تعطیل ، بین ساعات 9 صبح الی 5 بعداز ظهر هر روز می باشد .

7-6)قطعی شدن خرید : منظور مجموعه اقداماتی به شرح و ترتیب ذیل می باشد ، که در نهایت منجر به خرید قطعی خدمات گردشگری و زیارتی از سایت و صدور فاکتور قطعی فروش خدمات می گردد . ( که مشروح جزئیات  آن در بخش راهنمای سایت ، به مسافران آموزش داده می شود )

الف ) ورود به سایت در شبکه جهانی اینترنت و مشاهده نرخ و مشخصات خدمات گردشگری و زیارتی عرضه شده در سایت . 

ب ) انتخاب خدمات گردشگری یا زیارتی مد نظر جهت خرید ، و تکمیل اطلاعات مورد درخواست سایت در خصوص اطلاعات فردی مسافران ، و نوع خدمات مورد نیاز از فبیل تعداد اطاق یا نوع وسیله نقلیه  و غیره در سایت.

ج ) تائید پیش فاکتور خرید خدمات ، و پرداخت مبلغ آن ، و دریافت کد پیگیری خرید ، از طریق پیامک و ایمیل و دریافت فاکتور فروش.

د) تحویل کلیه مدارک مورد نیاز جهت اجرای تور به آژانس کارگزار ، و اخذ تائیدیه آژانس در سایت ، مبنی بر تحویل گرفتن مدارک مورد نیاز از نماینده مسافرین یا صدور فاکتور اصلاحی و پرداخت مبلغ آن توسط نماینده مسافرین.

ه) دریافت فاکتور قطعی فروش خدمات خریداری شده از سایت، که به تائید آژانس کارگزار رسیده است.

7-7)نماینده مسافرین : منظور شخصی حقیقی است که به نمایندگی از مسافران اقدام به ورود اطلاعات مسافرین در سایت و  قطعی کردن خرید خدمات از سایت می نماید ، این شخص که عضو سایت باید باشد می تواند از میان لیست اسامی مسافران هر فاکتور باشد ، یا نباشد ، در هر صورت مدیریت سایت و آژانس کارگزار  نسبت به خرید قطعی شده از سایت ، فقط نسبت به این فرد پاسخگو می باشند و این شخص طرف قرارداد در این توافقنامه خواهد بود و لاغیر ، و صرفا این شخص مجاز به مراجعه به آژانس و مدیریت سایت ، جهت پیگیری و ابطال خرید خدمات قطعی شده ، و دریافت وجوه پرداختی و طرح و ثبت شکایت و اعلام نظر در سایت می باشد .

7-8)خدمات : منظور انواع خدمات گردشگری و زیارتی اعلام شده یا نشده در طول اجرای تور می باشد ، که مقررشده است به مسافر داده شود یا بدون هیچ قراری به مسافر داده می شود .

7-9)کاربر : شخصی حقیقی که با اهداف مشاهده جزئیات یا خرید یا استفاده از بخشهای مختلف سایت ، وارد سایت می گردد اعم از اینکه عضو سایت باشد یا نباشد.

7-10)حساب کاربری : فضائی اختصاصی در سایت می باشد ، که اطلاعات مختلف مربوط به هر مسافر یا آژانس یا مدیریت سایت در آن ذخیره شده است .

7-11)کد پیگیری : عددی است ، که پس ازصدور پیش فاکتور خرید خدمات مسافر ، از طرف مدیریت سایت ، به شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک مسافر ،  به صورت پیامک و ایمیل ارسال می گردد.

7-12)تور داخلی : مجموعه ای متشکل از انواع خدمات گردشگری یا زیارتی است ، که در داخل کشور اجراء و به مسافر داده می شود .

7-13)تور خارجی : مجموعه ای متشکل از انواع خدمات گردشگری یا زیارتی است که بخشی از آن در داخل و بخشی از آن درخارج از کشور اجراء و به مسافر داده می شود .

7-14) کارگزار : شخص حقیقی یا حقوقی است که تمام یا بخشی از خدمات هر فاکتور را به مسافران ارائه می نماید.

7-15)هک : ورود غیر مجاز هر فرد حقیقی به سایت به منظورمشاهده یا سرقت اطلاعات بخشهای مسدود شده و محرمانه سایت ، یا ایجاد اختلال در روند طبیعی کارکرد سایت ، یا آسیب رساندن به بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری سایت

 
ماده 8) شرایط عضویت در سایت:

8-1) کلیه اشخاص حقیقی می توانند با ورود به سایت و تکمیل اطلاعات مورد درخواست ، ضمن ایجاد و تعریف نام کاربری و رمز عبور برای خود ، عضو سایت گردند .

8-2) عضویت در سایت رایگان و اختیاری می باشد ، و کلیه اشخاص حقیقی صرفا پس از عضویت در این سایت می توانند نسبت به خرید خدمات از این سایت اقدام نمایند .

8-3) صرفا افراد بالای 18 سال تمام ، حق عضویت و خرید از این سایت را دارند .

8-4) از آنجائیکه احراز هویت اعضای سایت ، بر اساس مشخصات و اطلاعاتی که اعضای سایت در بخش عضویت سایت وارد نموده اند ، انجام خواهد گرفت ، لذا ضروری است کاربران سایت در درج اطلاعات هویتی خود دقت لازم را مبذول نمایند ، در غیر این صورت مدیریت سایت در برابر اعضائی که اطلاعات کاربری آنها با هویت شناسنامه ای آنها مطابقت ندارد پاسخگو نخواهد بود .

8-5) هر گاه اعضای سایت ، نام کاربری و رمز عبور خود را فراموش نموده باشند ، می توانند مجددا نسبت به اخذ نام کاربری و رمز عبور جدید برای خود از سایت اقدام نماید .

8-6) هر شخص حقیقی فقط حق ایجاد و استفاده از یک حساب کاربری در سایت را دارد . هرگاه یک عضو با دو یا چند نام و حساب کاربری در این سایت فعالیت نماید ،مدیریت سایت مجاز خواهد بود تمامی حسابهای کاربری عضو را بدون اطلاع و موافقت وی حذف یا مسدود نماید .

8-7) هرگاه هر یک از اعضا یا کاربران سایت ، با سوء استفاده از نام و کاربری و رمز عبور خود ، اقدام به نفوذ غیر مجاز ( هک ) بخشهای مسدود شده سایت بنمایند ، این اقدام مجرمانه ، مصداق ورود غیر مجاز و سرقت و تخریب سایت تلقی خواهد شد ، و مدیریت سایت مجاز به تعقیب کیفری و حقوقی شخص متخلف خواهد بود .

8-8) اعضای سایت موظف می باشند از انتخاب اسامی ناشایست به عنوان نام کاربری خود ، اجتناب نمایند ، در غیر این صورت ، مدیریت سایت مجاز خواهد بود ضمن مسدود نمودن حساب کاربری این اشخاص ، آنان را درلیست سیاه سایت قراردهد

8-9) کلیه اعضای سایت با قبول اولین ضوابط و مقررات این سایت ، خود را مقید به قبول اصلاحات و الحاقیه های بعدی و اعمال شده در مقررات سایت نمودند .

 
ماده 9 ) تخفیف ویژه نماینده مسافرین :

9-1) اعضای سایت می توانند به عنوان نماینده مسافر، نسبت به خرید خدمات از سایت ، برای شخص خود یا همراهان یا اشخاص ثالث ، اقدام نموده و از مزایای دریافت تخفیف ویژه نماینده مسافرین به نفع خود بهره مند گردند.

9-2) در هر فاکتور خرید خدمات از سایت ، نماینده مسافرین میتواند جزء مسافران و خریداران خدمات در آن فاکتور باشد یا نباشد.

9-3) آژانس قبول نموده مضاف بر تخفیف کلی منظور شده برای هر تور ، به ازای فروش هر تور به هر نفر در هر فاکتور قطعی شده ، تخفیف ویژه ای جهت پرداخت به نماینده مسافرین تعیین و در سایت درج نماید. این مبلغ مشروط به اجرای تور و عدم ثبت شکایتی در خصوص آن در سایت از مبلغ بستانکاری هر آژانس بابت هر فاکتور کسر و به حساب نماینده مسافرین منظور خواهد شد و در پایان هر دوره 3 ماهه به محض مطالبه نماینده مسافرین به حساب وی واریز خواهد شد.

9-4) هرگاه پس از اجرای هر فاکتور قطعی شده در سایت ، از طرف نماینده مسافرین نسبت به کمیت یا کیفیت اجرای تور ، شکایتی ثبت گردد و ظرف مدت 7 روز پس از ثبت آن در سایت ، منجر به صلح و سازش فی مابین طرفین نگردد. در این صورت تخفیف ویژه به نماینده مسافرین تعلق نخواهد گرفت.

 

ماده 10 ) تعهدات مدیریت سایت (ضامن):

10-1) مدیریت سایت ( ضامن ) ، اجرای کلیه خدمات گردشگری و زیارتی عرضه شده از طرف آژانسهای فعال در این سایت را تضمین می نماید  . و در صورت انصراف آژانس از اجرای خدمات تعهد شده در سایت ، مدیریت سایت وجوه دریافتی از مسافر را  ظرف مدت 48 ساعت به حساب نماینده مسافرین واریز خواهد نمود .

10-2) مدیریت سایت مضاف بر ضمانت اصل اجرای خدمات عرضه شده توسط آژانسهای فعال  در سایت ، ضامن کمیت و کیفت خدمات عرضه شده توسط آژانسها در سایت می باشد ، مشروط بر آنکه قصور آژانس پس از رسیدگی توسط داور این قرارداد  اثبات گردد .

10-3) مدیریت سایت ( ضامن ) متعهد می گردد ، نسبت به نحوه عرضه و خرید و فروش  انواع خدمات گردشگری و زیارتی  ، و عملکرد  آژانسهای فعال در این سایت نظارت و کنترلی دقیق اعمال نموده ، و مانع فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت و پروانه  در این سایت گردد . و صرفا خدمات آژانسهای دارای مجوز رسمی از مراجع ذیربط را در سایت عرضه نماید .

10-4) هرگاه آژانس  در اجرای تعهداتش قصور نموده ، و پس از ثبت شکایت مسافر و رسیدگی آن توسط داور این قرارداد ، آژانس  محکوم به پرداخت خسارت یا استرداد وجه به مسافر گردد ، و از پرداخت آن به مسافر خودداری نماید ، مدیریت سایت به عنوان ضامن ، مبلغی که آژانس محکوم به پرداخت آن گردیده است را به مسافر پرداخت خواهد نمود ، و مبلغ پرداخت شده به مسافر را به حساب بدهکاری آژانس  منظور ، و از منبع ودایع یا مطالبات یا اسناد تضمینی آژانس نزد مدیریت سایت،  یا از هر طریق قانونی دیگر ، اقدام به وصول آن خواهد نمود .

10-5) مدیریت سایت ( ضامن ) متعهد می گردد ، اطلاعات مسافران را به صورت محرمانه و رمزنگاری شده در این سایت ذخیره و نگهداری نماید ، به گونه ای که در معرض دید و استفاده اشخاص ثالث قرار نگیرد .

10-6) مدیریت سایت ( ضامن ) متعهد می گردد سوابق گردش مالی مسافران و آژانسها و اعضای سایت را به گونه ای که قابل پیگیری و ارائه باشند حداقل برای مدت 2 سال نزد خود نگهداری نماید .

10-7) مدیریت سایت متعهد می گردد ، همه روزه از اطلاعات سایت یک کپی در فضای امن دیگری ذخیره نموده ، به گونه ای که به محض بروز خرابی یا اختلال یا نفوذ غیر مجاز ( هک ) در سایت ، امکان راه انداز ی مجدد سایت ممکن گردد .

10-8) مدیریت سایت موظف است در راستای اطلاع رسانی صحیح و بیطرفانه به مسافران ، نظرات مثبت و منفی نماینده مسافران در خصوص هر تور  را پس از انجام بررسیهای لازم  در مورد صحت و سقم نظرات داده شده ،  در ستون نظرات هر تور درج نماید .

10-9) مدیریت سایت متعهد میگردد نهایتا پس از گذشت 10 روز کاری از اجرای هر فاکتور قطعی شده در سایت ، مبلغ هر فاکتور را پس از کسر مبالغ تخفیف ویژه نماینده مسافرین و هزینه های درج آگهی در سایت ، به حساب آژانس مربوطه واریز نماید. مشروط بر اینکه ، پس از گذشت 7 روز کاری از اجرای هر فاکتور ، هیچ شکایتی در خصوص آن در  سایت ثبت نگردیده باشد

10-10) مدیریت سایت مجاز است بر اساس ضوابطی که خود تعیین و به کلیه آژانس های فعال در سایت ابلاغ خواهد نمود ، عملکرد هر آژانس در سایت را رتبه بندی نموده و رتبه هر آژانس در سایت را در معرض دید کلیه کاربران و اعضای سایت قرار دهد.

 
ماده 11) تعهدات آژانس :
 
11-1)آژانس متعهد می گردد خدمات گردشگری و زیارتی عرضه شده و فروخته شده در این سایت را مطابق مشخصات درج شده در سایت اجراء نماید

11-2) آژانس موظف به درج صحیح مشخصات کامل هتل و ظرفیت انواع اطاقها و قابلیت تخت اضافه هر اطاق (  Extera ) و دیگر خدمات گردشگری هر تور در سایت می باشد .

11-3) آژانس موظف به کنترل مدارک مسافر و مهلت اعتبار پاسپورتها و ویزاهای مسافرین می باشد . البته این مسئولیت مانع مسئولیت مسافر از بابت کنترل مدارکی که در اختیارش بوده یا قرار گرفته نمی باشد ، و در صورت بروز هر مشکلی از بابت عدم کنترل مدارک مورد نیاز جهت اجرای تور ، آژانس و مسافر به نسبت مساوی مسئول جبران خسارات وارده به مسافر می باشند .

11-4) آژانس موظف است در کلیه تورهای داخلی و خارجی خود ، کلیه مسافرین خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهد . و در این صورت آژانس هیچگونه مسئولیتی از بابت بروز حوادث برای مسافر نخواهد داشت .

11-5) مسئولیت کلیه متون درج شده در مشخصات و جزئیات هر تور بر عهده همان آژانسی است که آن مطالب را در سایت درج نموده است .

11-6) هرگاه نوع خدمات گردشگری و زیارتی عرضه شده در سایت ، به گونه ای باشد که برای اجرای آن نیازمند به حد نصاب رسیدن تعداد معینی از مسافرین باشد ، آژانس موظف است این مورد را در بخش توضیحات تور به اطلاع مسافرین و کاربران سایت برساند .

 (11-7آژانس موظف است هر وجه ریالی و ارزی که مسافر جهت اجرای کامل تور، میبایست پرداخت نماید را در بخش اطلاعات هر تور وارد نموده و به اطلاع مسافرین برساند .

11-8) کلیه آژانسهایی که اقدام به عرضه و فروش خدمات خود در سایت می نمایند می بایست در طول مدت عرضه خدمات خود در سایت ، دارای پروانه معتبر از مراجع ذیربط باشند. هرگاه پس از درج خدمات قابل فروش آژانس در سایت ، پروانه فعالیت آژانس به هر علتی لغو گردید . مدیریت سایت مجاز است پنل کاربری آژانس را مسدود ، و از درج خدمات آژانس درسایت جلوگیری نماید.

11-9)آژانس موظف است در اولین ساعات کاری اطلاع از صدور پیش فاکتور فروش خدمات خود در سایت ، با نماینده مسافرین تماس برقرار نموده و نسبت به اخذ مدارک مورد نیاز جهت اجرای تور اقدام نماید.


:ماده 12) تعهدات مسافر

12-1) نماینده مسافرین و مسافر اعم از اینکه عضو  این سایت باشد یا نباشد ، با مطالعه و تائید ضوابط سایت ، خود را متعهد به قبول و اجرای کلیه مفاد این توافقنامه می نماید، و اقرار می نمایدبا اطلاع از همه ضوابط و مقررات سایت ، و قوانین تجارت الکترونیک ، اقدام به خرید خدمات از این سایت نموده اند.

12-2) صرف عضویت یا خرید قطعی شده ( بعد از صدور فاکتور قطعی فروش خدمات ) ، توسط هر شخص حقیقی ، از این سایت به منزله مطالعه و قبول کلیه ضوابط و مقررات این سایت می باشد . و پس از عضویت یا خرید از این سایت هیچ عذری از طرف مسافر یا نماینده مسافرین مسموع و پذیرفته نمی باشد .

12-3) مسافر و نماینده مسافرین در هر خرید خدمات ازاین سایت متفقا ضامن اجرای کلیه مفاد این قرارداد می باشند .

12-4) مسئولیت حفظ ونگهداری  و پیشگیری  از هر گونه سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور هریک از اعضای سایت  بر عهده عضو می باشد ، و مدیریت سایت از این بابت هیچگونه مسئولیتی نداشته و پاسخگو نخواهد بود .

12-5) هرگاه مسافر پس از قطعی شدن فرآیند خرید خدمات از این سایت ( بعد از صدور فاکتور قطعی فروش خدمات ) ، نسبت به تمدید یا تعویض یا تغییر مشخصات پاسپورت و دیگر اوراق هویتی خود از قبیل شناسنامه و کدملی ، اقدام نموده باشد ، موظف است به محض انجام هر یک از این اقدامات ، رونوشت تغییرات به عمل آمده را ضمن اخذ رسید به آژانس کارگزار تحویل داده یا در ساعات اداری به آدرس پست الکترونیک ( ایمیل ) آژانس کارگزار ارسال نماید ، بدیهی است در غیر این صورت مسئولیت بروز هرگونه مشکل در خدمات قابل ارائه به مسافر ، نماینده مسافرین و مسافر متفقا مسئول خواهند بود .

12-6) نماینده مسافر موظف است شماره موبایل و آدرس پست الکترونیک ( ایمیل ) خود را به طور صحیح در سایت و پرسشنامه های آژانس کارگزار وارد نماید ، تا در مواقع اضطراری امکان اطلاع رسانی به موقع به نماینده مسافرین ممکن گردد . بدیهی است خسارات وارده به هریک از مسافرین در اثر درج اشتباه شماره موبایل یا آدرس پست الکترونیک ، بر عهده نماینده مسافرین می باشد .

12-7) در هنگام خرید کلیه انواع خدمات ارائه شده در این سایت ، نماینده مسافرین موظف است وضعیت خود و کلیه مسافرین گروه را از لحاظ داشتن معلولیت جسمی ، بارداری ، یا داشتن بیماریهای خاص از قبیل : سرع و تشنج ، یا بدون همراه بودن کودک ، را در ستون مربوطه درج نماید .

12-8) در کلیه انواع خدمات عرضه شده در این سایت ، مسافر متعهد می گردد ، در طول اجرای خدمات عرضه شده در این سایت ، کلیه ضوابط اعلام شده از سوی مدیر و عوامل اجرائی تور را رعایت نموده و در صورت وارد نمودن خسارت به اموال منقول و غیر منقول مورد استفاده در حین اجرای تور از قبیل : هتلها ، رستورانها ، و وسایل نقلیه ، شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشد .

12-9) مسافر موظف است ضمن کسب اطلاع در خصوص برنامه های خدمات توری که از سایت خریداری نموده است ، راس ساعات اعلام شده جهت شرکت و استفاده از آن برنامه ها حاضر گردد ، بدیهی است در غیر این صورت ، مسافر شخصا مسئول جبران خسارت وارده به خود می باشد .

12-10) مسئولیت حفظ اموال و مدارک شخصی هر مسافر در طول مدت اجرای  خدمات تور  بر عهده شخص مسافر می باشد . و در صورت مفقود شدن آنها هیچ مسئولیتی بر عهد آژانس کارگزار نخواهد بود .

12-11) نماینده مسافرین موظف است سن مسافرین را بر اساس روز شروع تاریخ برگزاری تور در سایت درج نماید . بدیهی است در غیر این صورت مسئولیت بروز هر گونه مشکل یا تغییر قیمت نرخ خدمات مسافرین برعهده نماینده مسافرین خواهد بود.


ماده 13) شرایط خدمات پروازی:

13-1) انواع خدمات پروازی عرضه  شده در این سایت ، مشمول قوانین حمل ونقل هوائی که در تاریخ اکتبر 1939 در ورشو به امضا رسیده و اصلاحیه آن که در تاریخ28 سپتامبر 1995 در لاهه به تصویب رسیده است ، و مقررات تصویب شده توسط سازمان هواپیمائی کشوری می باشد . که مسافر موظف به رعایت آنها می باشد .

13-2) بلیطهای چارتر پروازهوائی  که در تورهای داخلی یا خارجی به مسافر داده می شوند . مشمول ضوابط بلیطهای چارتر می باشند و غیر قابل استرداد و غیر قابل تغییر نام و تاریخ می باشند . و هرگاه بنا به دلایلی از قبیل : ( عدم  صدور ویزای مسافر ، انصراف مسافر از تور یا پرواز ، جلوگیری از خروج مسافر در فرودگاه ) ، پس از قطعی شدن فرآیند خرید خدمات از سایت ( بعد از صدور فاکتور قطعی فروش خدمات ) ، امکان استفاده از پرواز توسط مسافر ممکن نگردد ، هیچ مبلغی از بابت لغو پرواز و بلیط هواپیما به مسافر مسترد نخواهد گردید .

13-3) هرگاه نوع بلیط هوائی داده شده به مسافر ، از نوع سیستمی باشد ، در صورت لغو بلیط مسافر به هر دلیل ، مطابق ضوابط کنسلی هر ایرلاین ، و با توجه به تاریخ و ساعت ثبت کنسلی هر بلیط  ، مسافر می تواند نسبت به دریافت مبلغ قابل استرداد بلیط لغو شده  اقدام نماید .

13-4) هر گاه مسافر قصد کنسل نمودن یا تغییر تاریخ یا ساعت  پرواز خود را داشته باشد ، صرفا در ساعات اداری غیر تعطیل ( 9 صبح الی 5 عصر )  مجاز به تقدیم درخواست ابطال  بلیط خود به آژانس مربوطه می باشد ، و آژانس در صورت امکان وفق ضوابط هر ایرلاین و نوع بلیط صادره از لحاظ سیستمی یا چارتر بودن ، ضمن اخذ هزینه مربوطه از مسافر نسب به انجام درخواست مسافر اقدام خواهد نمود .

13-5) هرگاه نماینده مسافرین یا مسافر ، هنگام ثبت اطلاعات همراهان خود در سایت ، سن هر یک از همراهان خود را زیر 2 سال درج نماید ، صندلی جداگانه ای در پرواز برای او در نظر گرفته نخواهد شد .

13-6) هر مسافر بزرگسال حین استفاده از خدمات پرواز ی عرضه شده در این سایت ، فقط می تواند یک مسافر نوزاد زیر 2 سال همراه خود داشته باشد .

13-7) مسافر موظف است در صورت استفاده از خدمات پروازی داخلی ، هنگام مراجعه به فرودگاه کارت شناسائی ملی و در پروازهای خارجی پاسپورت خود را به همراه داشته باشد .

13-8) مسافر می بایست در هنگام استفاده از خدمات پرواز ی داخلی ، حداقل 2 ساعت قبل از ساعت پرواز ، ودر پروازهای خارجی حداقل 3 ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حاضر گردد.

13-9) مسافر موظف است هنگام استفاده از خدمات پرواز داخلی یا خارجی ، به محض اقامت در هتل ، ضمن تماس با دفاتر خطوط هوائی که بلیط مسافر متعلق به آن خطوط می باشد ، از تاریخ و ساعت دقیق پرواز برگشت خود و تغییرات احتمالی آن اطلاع حاصل نماید .

 
ماده 14 ) شرایط استفاده از خدمات هتل :
 

14-1) درکلیه انواع خدمات عرضه شده درسایت که دارای خدمات هتل می باشند ، قیمت خدمات تور اعلام شده برای هر نفر ، بر اساس اقامت یک نفر در اطاق 2 تخته یا بیشتر می باشد ، لذا هر گاه مسافری به صورت انفرادی قصد اقامت در یک اطاق را داشته باشد ، مشمول نرخ استفاده از اطاق یک تخته خواهد بود .

14-2) نظر به اینکه نرخ ارائه خدمات به مسافرین در هتلهای داخلی و خارجی ، با توجه به رده بندی سنی مسافرین از قرار : زیر 2 سال ( نوزاد ) ، بین 2 تا 6 سال (خردسال) ، بین 6 تا 12 سال ( کودک ) ، بالاتر از 12 سال ( بزرگسال ) ، متغییر می باشد . لذا مسئولیت درج صحیح سن هر مسافر در هنگام خرید خدمات از سایت برعهده مسافر می باشد . و در صورت بروز هر گونه مشکلی از این بابت ، مسئولیت جبران خسارات وارده ، بر عهده مسافر خواهد بود .

14-3) اگر سن مسافر در هنگام خرید خدمات از سایت ،  زیر 2 سال ( نوزاد ) ، یا بین 2 تا 6 سال ( خردسال ) درج شود ، به طور معمول در تمامی هتلهای داخلی و خارجی تخت جداگانهای برای مسافر در نظر گرفته نخواهد شد ، مگر آنکه مسافر گزینه دریافت تخت اضافه را برای نوزاد یا خردسال خود انتخاب نموده و هزینه آنرا در سایت پرداخت کرده باشد .

14-4) در کلیه انواع خدمات عرضه شده در سایت که دارای خدمات هتل می باشند ، امکانات ارائه شده در هتل از قبیل : خوراکی ، نوشیدنی ، سونا ، جکوزی ، استخر ، و غیره ، با توجه به نوع اطاق انتخابی در سایت ، رایگان یا مشمول پرداخت بهای خدمات دریافتی خواهند بود ، لذا در صورتیکه اطاق انتخابی مسافر مجاز به استفاده رایگان از انواع خدمات عرضه شده در هتل نباشد ، مسافر موظف است در صورت استفاده از خدمات غیر رایگان هتل ، هنگام ترک هتل ، هزینه خدمات دریافتی خود را نقدا به هتل پرداخت نماید .

14-5) از آنجائیکه برخی از هتلها قبل از تحویل اطاق به مسافر ، مبلغی تحت عنوان پیش دریافت هزینه استفاده ازخدمات غیر رایگان هتل از مسافر دریافت می نماید ، مسافر موظف  به پرداخت مبلغ درخواستی ، به  هتل می باشد .

14-6) هرگاه مسافر هنگام خرید خدمات از سایت ، ظرفیت اطاقهای مورد نیاز خود را  متناسب با تعداد مسافرین انتخاب ننموده باشد ، مسئولیت زیان یا  تحمیل هرگونه هزینه اضافی به مسافر در حین اجرای تور ، بر عهده خود مسافر خواهد بود .

14-7) در هتلهای داخلی و خارجی ، با توجه به ضوابط داخلی هر هتل ، ساعت تحویل اطاق بین ساعت 11 تا 12 صبح و ساعت تخلیه اطاق بین ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر می باشد ، که مسافر ملزم به رعایت آن می باشد .

14-8) هرگاه هتل علی رغم وجود واچر معتبر ، امکان پذیرش مسافر را نداشته باشد ، آژانس موظف است هتلی با مشخصات رزرو شده برای مسافر تامین نماید . و در صورتیکه مسافر از قبول اقامت در هتل پیشنهادی امتناع ورزد ، آژانس موظف به پرداخت قیمت روز رزرو هتل به مسافر می باشد . در این صورت آژانس از بابت اقامت مسافر در هتل مسئولیت دیگری نخواهد داشت .


ماده 15) شرایط خدمات تورهای خارجی :

15-1) در آندسته از تورهای خارجی هوائی یا زمینی ، که اخذ ویزای مسافر نیاز به وقت سفارت و مصاحبه با عوامل سفارت نداشته یا ویزای مسافر در کشور مقصد صادر می گردد ،  از آنجائیکه آژانس در اینگونه تورها ، به محض صدور فاکتور قطعی فروش ، به منظور جلوگیری از افزایش نرخ خدمات تور بنا به دلایلی از قبیل : بالا رفتن نرخ بلیط و هتل و ارز ، سریعا اقدام به قطعی کردن رزرو بلیط و هتل و کلیه خدمات مسافر می نماید ، لذا هرگاه نماینده مسافرین بعد از صدور فاکتور قطعی فروش بیش از 24 ساعت مانده به اجرای تور، یکطرفه خدمات خریداری شده از سایت را لغو نماید ، صرفا 10% از مبلغ پرداختی مسافر به وی مستردد خواهد شد و هرگاه نماینده مسافرین کمتر از 24 ساعت مانده به ساعت اجرای تور ، اقدام به لغو فاکتور خود بنماید هیچ مبلغی از بابت لغو خدمات خریداری شده به مسافر عودت داده نخواهد شد .

15-2) در آندسته از تورهای خارجی هوائی یا زمینی ، که اخذ ویزای مسافر نیاز به وقت سفارت و مصاحبه با عوامل سفارت دارد ، هر گاه به هر دلیلی ویزای مسافر صادر نگردد ، مسافر موظف است بر اساس اعلام آژانس و اسناد مثبته ارائه شده توسط آژانس ، کلیه هزینه های انجام شده توسط آژانس را پرداخت نماید .

15-3) در آندسته از خدماتی که در سایت عرضه شده و به فروش می رسد ، و دارای خدمات ویزا می باشند ، مسئولیت صحت مدارک ارائه شده از طرف مسافر به سفارت مربوطه ، بر عهده مسافر می باشد و بس ، و از این بابت آژانس کارگزار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت .

15-4) از مهلت اعتبار پاسپورت مسافران خارجی در هنگام خروج از کشور می بایست بیش از 6 ماه باقی مانده باشد . و مسئولیت کنترل آن بر عهده مسافر می باشد و بس ، لذا هرگاه از این بابت ، ارائه خدمات به مسافر غیر ممکن گردد ، مسئولیت خسارات وارده به مسافر ناشی از این مورد بر عهده خود مسافر خواهد بود .

15-5) در کلیه انواع خدمات تور خارجی عرضه شده در این سایت ، پرداخت عوارض خروج از کشور برعهده مسافر می باشد .

15-6) هرگاه هریک از مسافرانی که اقدام به خرید خدمات تور خارجی از سایت نموده اند ، در مدت اعتبار ویزای خود ، از بازگشت به کشور خودداری نمایند ، یا در طول اجرای تور یا اقامت خود در کشور مقصد ، مرتکب اعمال خلاف قانون کشور مقصد گردند ، به گونه ای که به منافع آژانس یا مدیریت سایت خسارات مادی وارد گردد ، آژانس و مدیریت سایت می توانند با تقدیم دادخواست داوری به داور قرارداد ، و اخذ رای داوری مبنی بر محکومیت مسافر ، نسبت به وصول خسارات وارده به خود از منبع ودایع و ضمانتنامه های مسافر نزد خود ، یا دیگر دارائیهای مسافر ، اقدام به وصول مطالبات خود بنمایند .

15-7) در برخی از تورهای خارجی ، ارائه ضمانتنامه معتبر از طرف مسافر ، جهت تضمین مراجعت مسافر به کشور الزامی است ، و مسافر ملزم به تحویل آن به مدیریت سایت  قبل از دریافت مدارک سفر ( بلیط ، ویزا ، واچر هتل ) خود از آژانس  می باشد . و متقابلا آژانس موظف به درج نوع و مبلغ این تضمین در سایت می باشد . بدیهی است پس از مراجعت مسافر به کشور ، با تائید آژانس مربوطه ، مسافر می تواند ضمن رجوع به مدیریت سایت اقدام به دریافت وجوه یا اسناد تضمینی خود بنماید .

15-8) در آندسته از خدمات تور خارجی درج شده در سایت ، که نیاز به اخذ ویزا و  وقت مصاحبه با عوامل سفارت دارند ، مسافر می بایست راس ساعت در مکان  اعلام و ابلاغ شده از طرف آژانس  حاضر گردد ، هر گاه در اثر عدم حضور به موقع مسافر در محل سفارت ، روادید مسافر صادر نگردد ، مسافر مسئول خسارات وارده از این بابت می باشد ، و ملزم به پرداخت کلیه هزینه های انجام شده از طرف آژانس بابت هر یک از خدمات تور می باشد .

15-9) هر گاه مسافرین به صورت گروهی برای خرید خدمات تور خارجی اقدام نموده باشند ، و به هر دلیل سفارت یا اداره مهاجرت مربوطه از صدور ویزا برای هریک از مسافرین امتناع ورزد ، یا به هر دلیل سفر هر یک از مسافرین لغو گردد ، سایر مسافرین ملزم به استفاده از خدمات خریداری شده از سایت می باشند ، هرگاه لغو تور کمتر از 24 ساعت مانده به اجرای تور باشد مسافر موظف به پرداخت کل وجه خدمات خریداری شده از سایت می باشد . و هیچ مبلغی از بابت لغو خدمات خریداری شده به وی مسترد نخواهد شد . و هرگاه لغو تور بیشتر از 24 ساعت مانده به ساعت شروع اجرای تور باشد صرفا 10% مبلغ فاکتور مسافر به وی مسترد خواهد شد.

15-10) هر گاه در هنگام ورود مسافری به کشوری ، مقامات محلی در کشور مقصد ، به هر دلیلی از قبیل : سوء سابقه مسافر ، یا تشابه اسمی مسافر ، یا قطع روابط دو کشور ، از ورود مسافر به کشور مقصد جلوگیری نمایند ، مسافر ملزم به پرداخت کلیه هزینه های تور به آژانس می باشد و از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه آژانس یا مدیریت سایت نخواهد بود ، و کلیه هزینه های بلیط برگشت و اقامت مسافر ، بر عهده خود وی خواهد بود .

 

ماده 16) شرایط عمومی قرارداد:

16-1) کلیه انواع خدمات عرضه شده در این سایت ، غیر قابل واگذاری به غیر می باشند .

16-2) مدیریت سایت پس از قطعی شدن خرید مسافر از سایت ، با ارسال پیامک و ایمیل ، شماره محرمانه کدپیگیری مسافر را برای مسافر ، و اطلاعات خرید مسافر را برای آژانس مربوطه ارسال خواهد نمود .

16-3) مسافر موظف است حداکثر ظرف مدت 8 ساعت کاری پس از دریافت کد پیگیری خرید ، با مسئول مربوطه در آژانس کارگزار تماس حاصل نموده و  رونوشت مدارک مورد نیاز آژانس را از طریق ایمیل برای آژانس ارسال نماید ، و شماره کدپیگری خرید خدمات خود و شماره تماس خود را نیزدر اختیار مسئول مربوطه در آژانس قرار دهد . بدیهی است در غیر این صورت آژانس می تواند ، با توجه به امکان بروز نوسانات ارزی ، یا تکمیل ظرفیت وسایل نقلیه سفری یا تکمیل ظرفیت هتل محل اقامت مسافر ،  اقدام به لغو یکطرفه خدمات خریداری شده از طرف مسافر بنماید ، در این صورت مدیریت سایت ظرف مدت 48 ساعت پس از دریافت شماره حساب از نماینده مسافرین اقدام به استرداد وجوه واریزی مسافر خواهد نمود .

 16-4) در کلیه انواع خدمات عرضه شده در این سایت ، فقط نماینده مسافرین که به نمایندگی از خود یا همراهان ، اقدام به ثبت خرید خدمات از این سایت می نماید ، مجاز به مراجعه به مدیریت سایت یا آژانس ، جهت لغو خدمات خریداری شده ، یا دریافت وجوه واریزی ، یا اجرای مفاد توافقنامه ، یا ثبت شکایت و اعلام نظر در سایت می باشد .

16-5) مدیریت سایت مجاز است در صورت درخواست مراجع قضائی ، اطلاعات اطلاعات مشتریان و کاربران سایت را در اختیار آنان قرار دهد .

16-6) هرگاه حین خرید خدمات توسط نماینده مسافرین از سایت ، اختلالات ناشی از درگاه بانکی یا شبکه اینترنت در سایت بروز نماید ، مدیریت سایت در قبال خریدهای ناموفق مسافر هیچگونه مسئولیتی نداشته ، و صرفا در صورت کسر مبلغی از این بابت از حساب مسافر موظف به عودت آن می باشد .

16-7) مدیریت سایت از بابت وجوه یا تعهداتی که مازاد بر مشخصات هر تور در سایت ، فی مابین طرفین توافقنامه رد و بدل یا تنظیم گردد مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.

16-8) مدیریت سایت مجاز است بنا به دستور مراجع قضائی یا ادارات صادرکننده پروانه فعالیت هر آژانس ، از ادامه فعالیت و عرضه خدمات آن آژانس در سایت جلوگیری نماید.


ماده 17) تعلیق و فسخ  قرارداد :

17-1) هرگاه پس از قطعی شدن فرآیند خرید خدمات از سایت ( بعد از صدور فاکتور قطعی فروش خدمات ) در اثر وقایع پیش بینی نشده و خارج از اراده و کنترل آژانس و عوامل اجرائی تور  از قبیل : جنگ ، اعتصاب ، شورش ، انقلاب ، دلایل امنیتی ، اشتباهات سیستمی ، عدم صدور ویزای مسافر ، نفوذ و هک غیر مجاز به سایت ، لغو پرواز از طرف ایرلاین ، اختلال در شبکه اینترنت ، تمام یا بخشی  از خدمات گردشگری و زیارتی فروخته شده در سایت ،  به مسافر داده نشود ، یا پیامک و ایمیل ارسال کد  پیگیری خرید خدمات به دست مسافر نرسد ، از بابت این موارد هیچ مسئولیتی متوجه آژانس یا ضامن نبوده و آژانس تلاش خواهد نمود ، با توافق و هماهنگی با مسافر ، ضمن اخذ هزینه ارائه خدمات جدید به مسافر  ،در صورت امکان در همان تاریخ یا تاریخ دیگری ، مشابه همان خدمات را به مسافر تحویل دهد ، در غیر این صورت ضامن موظف است ، پس از کسر هزینه های پرداخت شده توسط آژانس از مبلغ پرداختی مسافر ، مبلغ باقیمانده را ظرف مدت 48 ساعت پس از اخذ شماره حساب نماینده مسافرین ،  به شماره حساب نماینده مسافرین واریز نماید .

17-2) هر گاه نوع خدمات گردشگری فروخته شده به مسافر به گونه ای باشد ، که برای اجرای آن نیاز به حد نصاب رسیدن تعدادمعینی از مسافرین باشد . اگر در زمان اجرای تور و خدمات گردشگری ، تعداد مسافرین به حد نصاب لازم نرسد ، و اجرای خدمات تور توسط آژانس مربوطه لغو گردد ، ضامن موظف است ظرف مدت 48 ساعت پس از اخذ شماره حساب نماینده مسافرین ، مبلغ دریافتی از مسافرین را به حساب نماینده مسافرین واریز نماید .

17-3) ملاک محاسبه و لحاظ تاریخ اعلام انصراف ( فسخ ) مسافر از دریافت خدمات قطعی شده  ، تاریخ اعلام انصراف کتبی مسافر به آژانس ضمن اخذ رسید یا ارسال ایمیل به آدرس پست الکترونیک آژانس ارائه دهنده خدمات در سایت ، صرفا در ساعات اداری غیر تعطیل ( 9 صبح الی 5 عصر ) می باشد .


ماده 18) شرایط ثبت و رسیدگی به  شکایات :

18-1) کلیه اختلافات فی مابین طرفین این توافقنامه در خصوص نحوه اجراء یا تفسیر مفاد این توافقنامه ، بر اساس قوانین داوری در بخش آئین دادرسی مدنی و توسط داوری که از طرف ضامن ( مدیریت سایت ) تعیین و به طرفین ابلاغ خواهد شد ، مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت ، و رای داوری صادره برای طرفین این توافقنامه لازم الاجراء می باشد .

18-2) هرگاه آژانس کارگزار به تعهدات خود بر اساس این  توافقنامه به صورت کلی یا جزئی عمل ننماید ، مسافر می تواند نهایتا ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ پایان برگزاری تور ، ضمن تقدیم شکایت کتبی خود به آژانس مربوطه ، نسبت به ثبت شکایت خود در سایت نیز اقدام نماید . هرگاه آژانس مربوطه پس از گذشت یک هفته از تاریخ ثبت شکایت مسافر در سایت ،  نسبت به جلب رضایت مسافر و اخذ رضایتنامه کتبی از مسافر اقدام ننماید ، مدیریت سایت ((ضامن )) موضوع شکایت مسافر را جهت رسیدگی  به واحد داوری ارجاع خواهد نمود ، و پس از تعیین داور و ابلاغ آن به طرفین دعوا ، موضوع اختلاف وفق قوانین آئین دادرسی مدنی در بخش داوری ، مورد رسیدگی و مورد حکم قرار خواهد گرفت ، و در این صورت هرگاه آژانس نسبت  به پرداخت مبلغ محکوم شده اقدام ننماید ، مدیریت سایت (( ضامن )) ، مطالبات مسافر را به وی پرداخت خواهد نمود ،  و مبلغ پرداخت شده را در حساب بدهکاری آژانس مربوطه منظور و از منبع ودایع یا مطالبات آژانس نزد سایت ، یا هر طریق قانونی دیگری نسبت به وصول آن از آژانس اقدام خواهد نمود .

18-3) هزینه داوری فی مابین طرفین اختلاف ، معادل 3.5 درصد مبلغ خواسته میباشد که از طرف خواهان پرداخت و در صورت محکومیت خوانده ، در رای داوری ، خوانده مضاف بر مبلغ محکوم شده ملزم به پرداخت هزینه داوری در وجه خواهان خواهد گردید

ماده 19) طرفین این قرار داد در صحت کامل ، ضمن اسقاط کلیه خیارات اقدام به تائید و قبول این قرارداد نموده اند.